17 April, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 7/4/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 7/4/2021

00:30:00 CHAPPIE
01:15:00 ALIVE : SỐNG CÒN
03:20:00 FIRE DOWN BELOW : LỬA DƯỚI LÒNG ĐẤT
05:05:00 CIRCLE OF EIGHT : VÒNG LẶP TẦNG SỐ TÁM
06:30:00 CINEMA VERITE : SỰ THẬT ĐIỆN ẢNH
08:00:00 FREQUENCY : TẦN SỐ
10:00:00 LIONS FOR LAMBS : TƯỚNG HÈN BINH MẠNH
11:35:00 SMOKIN’ ACES 2: ASSASSINS’ BALL : QUÂN ÁT CHỦ BÀI 2: CUỘC CHƠI CỦA NHỮNG SÁT THỦ
13:00:00 FIRE DOWN BELOW : LỬA DƯỚI LÒNG ĐẤT
14:45:00 CIRCLE OF EIGHT : VÒNG LẶP TẦNG SỐ TÁM
16:10:00 BURY MY HEART AT WOUNDED KNEE : CHÔN TIM TÔI Ở WOUNDED KNEE
18:25:00 BATTLESTAR GALACTICA : THE PLAN
20:15:00 A SCORE TO SETTLE : MỐI THÙ PHẢI TRẢ
22:00:00 DOOM PATROL S1 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 105
22:55:00 TREMORS : NHỮNG CƠN CHẤN ĐỘNG
Lịch phát sóng Max by HBO 7/4/2021