nGày 17/09/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 7/4/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 7/4/2019
TỪ CHẬP TỐI CHO ĐẾN BÌNH MINH01:25 – 03:15
NGƯỜI ANH ĐẾN RỒI!03:15 – 04:55
ANH EM NHÀ GRIMM04:55 – 07:00
THỜI KHẮC PHI THƯỜNG (2016)07:00 – 09:05
RẠNG ĐÔNG09:05 – 10:45
LÂU ĐÀI MA ÁM10:45 – 12:25
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG12:25 – 14:10
NGƯỜI ANH ĐẾN RỒI!14:10 – 15:50
CẨM NANG CHO KẺ QUÁ GIANG ĐẾN THIÊN HÀ15:50 – 17:50
ANH EM NHÀ GRIMM17:50 – 19:55
THOR19:55 – 22:00
SỐ 21 PHỐ JUMP22:00 – 23:55
NHỮNG KẺ NỔI LOẠN2

 

Lịch phát sóng Max by HBO 7/4/2019