nGày 26/03/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 7/11/2018

Lịch phát sóng Max by HBO 7/11/2018
SỐNG VÀ ĐỂ CHẾT01:15 – 03:25
PHIM KINH DỊ PHẦN 203:25 – 04:55
CÁ ĐỘ CHẾT NGƯỜI04:55 – 06:35
CÂU CHUYỆN CÓ THẬT06:35 – 08:25
NHỮNG NGƯỜI KHÁC08:25 – 10:20
CƠ DUYÊN10:20 – 12:00
MẢNH GHÉP 10612:00 – 13:00
KIỀM CHẾ NÓNG GIẬN13:00 – 14:55
NGÀY ÁI QUỐC14:55 – 17:15
HOLLYWOOD ON SET 77717:15 – 17:40
ÁNH ĐÈN GIỮA HAI ĐẠI DƯƠNG17:40 – 20:00
TRẢ ĐŨA 50920:00 – 21:00
NGÔI NHÀ TRÊN BÃI CHĂN21:00 – 22:25
MIKE JUDGE PRESENTS: TALES FROM THE TOUR BUS S20122:25 – 22:55
ĐIỆU TANGO CỦA SÁT THỦ22:55 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 7/11/2018