2 March, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 7/1/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 7/1/2021

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:50 CRITTERS ATTACK!
03:25 MORTAL KOMBAT LEGENDS: SCORPION’S REVENGE
04:55 BLADE RUNNER 2049
07:35 BLACK MASS
09:40 THE WEDDING SINGER
11:20 IN TIME
13:10 CHAPPIE
15:10 SUGARTIME
17:00 WAYNE’S WORLD 2
18:35 STARTER FOR 10
20:10 2 FAST 2 FURIOUS
22:00 TREMORS II AFTERSHOCKS
23:40 THE CELL
Lịch phát sóng Max by HBO 7/1/2021