12 April, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 6/4/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 6/4/2021

01:35:00 TERMINAL INVASION : TRẬN CHIẾN SÂN BAY
03:00:00 MEAN MACHINE : CỖ MÁY TÀN BẠO
04:35:00 ZOMBIE TIDAL WAVE : SÓNG THẦN XÁC SỐNG
06:00:00 LIFE SUPPORT : HỖ TRỢ SỰ SỐNG
07:25:00 ALIVE : SỐNG CÒN
09:30:00 ANCHORMAN: THE LEGEND OF RON BURGUNDY : NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH HUYỀN THOẠI RON BURGUNDY
11:05:00 THE PEACEMAKER : SỨ GIẢ HÒA BÌNH
13:10:00 ANGEL HAS FALLEN : THIÊN THẦN SỤP ĐỔ
15:10:00 APOLLO 13 : TÀU APOLLO 13
17:25:00 MEAN MACHINE : CỖ MÁY TÀN BẠO
19:00:00 SMOKIN’ ACES 2: ASSASSINS’ BALL : QUÂN ÁT CHỦ BÀI 2: CUỘC CHƠI CỦA NHỮNG SÁT THỦ
20:25:00 R.I.P.D. : SỞ CẢNH SÁT MA
22:00:00 FINAL DESTINATION : ĐÍCH ĐẾN CUỐI CÙNG
23:40:00 LIONS FOR LAMBS : TƯỚNG HÈN BINH MẠNH
Lịch phát sóng Max by HBO 6/4/2021