12 April, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 6/3/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 6/3/2021

02:35:00 ESCAPE PLAN: THE EXTRACTORS : KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC: NGƯỜI GIẢI THOÁT
04:10:00 WE’RE THE MILLERS : CHÚNG TÔI LÀ NHÀ MILLERS
06:00:00 SUGARTIME : THỜI KHẮC NGỌT NGÀO
07:45:00 THE TUXEDO : LỄ PHỤC
09:20:00 AUSTIN POWERS IN GOLDMEMBER : AUSTIN POWERS Ở CÂU LẠC BỘ GOLDMEMBER
10:55:00 ESCAPE PLAN: THE EXTRACTORS : KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC: NGƯỜI GIẢI THOÁT
12:30:00 THE ROOK S1 : QUÂN XE 101
13:20:00 THE ROOK S1 : QUÂN XE 102
14:10:00 THE ROOK S1 : QUÂN XE 103
15:00:00 THE ROOK S1 : QUÂN XE 104
15:55:00 INTO THE STORM : ĐI VÀO CƠN BÃO
17:35:00 CHARLIE’S ANGELS : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE
19:10:00 UNDERCOVER BROTHER : NGƯỜI ANH EM GIẤU MẶT
20:35:00 UNDERCOVER BROTHER 2 : ANH TRAI NẰM VÙNG PHẦN 2
22:00:00 DOOM PATROL S1 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 101
23:00:00 SPIDER-MAN 2 : NGƯỜI NHỆN 2
Lịch phát sóng Max by HBO 6/3/2021