nGày 22/10/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 5/9/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 5/9/2019
00:35:00ARTHUR (2011) : ARTHUR
02:35:00THE VOW : LỜI THỀ NGUYỆN
04:30:00ROCK STAR : NGÔI SAO NHẠC ROCK
06:20:00HEMINGWAY & GELLHORN
09:00:00DRAGON DYNASTY : TRIỀU ĐẠI RỒNG
10:40:00SNEAKERS : NHỮNG KẺ ĐỘT NHẬP
12:55:00ENCRYPT : MÃ HÓA
14:35:00GOSSIP : BUÔN CHUYỆN
16:15:00ROCK STAR : NGÔI SAO NHẠC ROCK
18:05:00THE VOW : LỜI THỀ NGUYỆN
20:00:00ARTHUR (2011) : ARTHUR
22:00:00THE TWILIGHT ZONE S103: REPLAY : MIỀN HƯ ẢO 103
22:55:00ASSASSINATION TANGO : ĐIỆU TANGO CỦA SÁT THỦ
Lịch phát sóng Max by HBO 5/9/2019