nGày 21/02/2020

Lịch phát sóng Max by HBO 5/7/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 5/7/2019
01:10:00FROM DUSK TILL DAWN 3: THE HANGMAN’S DAUGHTER : TỪ HOÀNG HÔN ĐẾN BÌNH MINH PHẦN 3: CON GÁI NGƯỜI TRE
02:50:00MARK FELT: THE MAN WHO BROUGHT DOWN THE WHITE HOUSE : MARK FELT: NGƯỜI LẬT TẨY NHÀ TRẮNG
04:40:00RED 2 : Red phần 2
06:45:00THE RUNNING MAN : KẺ CHẠY TRỐN
08:35:00HEAD OF STATE : NGUYÊN THỦ QUỐC GIA
10:20:00LIFE SUPPORT : HỖ TRỢ SỰ SỐNG
11:55:00BACK TO THE FUTURE : TRỞ LẠI TƯƠNG LAI
14:00:00MARK FELT: THE MAN WHO BROUGHT DOWN THE WHITE HOUSE : MARK FELT: NGƯỜI LẬT TẨY NHÀ TRẮNG
15:50:00OUTBREAK : BÙNG PHÁT
18:05:00ARTHUR (2011) : ARTHUR
20:05:00DISTURBIA : VÙNG NGOẠI Ô KHÔNG YÊN TĨNH
22:00:00RUSH HOUR : GiỜ CAO ĐIỂM
23:45:00DRIVEN : ĐỘNG LỰC
Lịch phát sóng Max by HBO 5/7/2019