17 April, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 5/4/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 5/4/2021

03:05:00 FLETCH LIVES : MẠNG SỐNG CỦA FLETCH
04:40:00 THE GALLOWS : GIÁ TREO CÔ
06:00:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 904
06:25:00 SPIDER-MAN 3 : NGƯỜI NHỆN PHẦN III
08:40:00 BATMAN BEGINS : NGƯỜI DƠI BẮT ĐẦU
10:55:00 THE DARK KNIGHT : HIỆP SỸ BÓNG ĐÊM
13:20:00 THE DARK KNIGHT RISES : HIỆP SỸ BÓNG ĐÊM TRỖI DẬY
16:00:00 ANCHORMAN: THE LEGEND OF RON BURGUNDY : NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH HUYỀN THOẠI RON BURGUNDY
17:35:00 APOLLO 13 : TÀU APOLLO 13
19:55:00 THE PEACEMAKER : SỨ GIẢ HÒA BÌNH
22:00:00 R.I.P.D. : SỞ CẢNH SÁT MA
23:35:00 ANGEL HAS FALLEN : THIÊN THẦN SỤP ĐỔ
Lịch phát sóng Max by HBO 5/4/2021