2 March, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 5/2/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 5/2/2021

00:55:00 THE ROOK S1 : QUÂN XE 104
02:20:00 MAN ON FIRE : CUỒNG NỘ
04:45:00 FIRE DOWN BELOW : LỬA DƯỚI LÒNG ĐẤT
06:30:00 CIRCLE OF EIGHT : VÒNG LẶP TẦNG SỐ TÁM
07:55:00 TRUE GRIT (2010) : LÒNG QUẢ CẢM ĐÍCH THỰC
09:45:00 FRACTURE : KHE HỞ
11:35:00 TREMORS : NHỮNG CƠN CHẤN ĐỘNG
13:10:00 TREMORS II AFTERSHOCKS : NHỮNG CƠN CHẤN ĐỘNG PHẦN 2: DƯ CHẤN
14:50:00 THE LAST CASTLE : LÂU ĐÀI CUỐI CÙNG
17:00:00 FOOTLOOSE : THẢ LỎNG BƯỚC CHÂN
18:50:00 A DOG YEAR : NĂM CỦA CHÓ
20:10:00 THE ITALIAN JOB (2003) : PHI VỤ ITALIA
22:00:00 THE MAN WITH THE IRON FISTS : THIẾT QUYỀN NHÂN
23:35:00 OPEN WATER : NGOÀI KHƠI XA
Lịch phát sóng Max by HBO 5/2/2021