nGày 22/10/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 4/9/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 4/9/2019
00:00:00DELIRIUM : MÊ SẢNG
01:45:00ALIEN AUTOPSY : GIẢI PHẪU NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
03:30:00OUTBREAK : BÙNG PHÁT
05:45:00ALL THE WAY : ĐI ĐẾN CÙNG
08:05:00TOWER HEIST : VỤ TRỘM TÒA THÁP
10:00:00RUSH HOUR : GiỜ CAO ĐIỂM
11:45:00TRANSFORMERS : NGƯỜI MÁY BIẾN HÌNH
14:15:00OUTBREAK : BÙNG PHÁT
16:30:00ALIEN AUTOPSY : GIẢI PHẪU NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
18:15:00DELIRIUM : MÊ SẢNG
20:00:00AMERICAN ASSASSIN : SÁT THỦ MỸ
22:00:00A CURE FOR WELLNESS : PHƯƠNG THUỐC CHO SỨC KHỎE
Lịch phát sóng Max by HBO 4/9/2019