14 May, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 4/5/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 4/5/2021

01:00:00 CRITTERS ATTACK! : NHÍM NGOÀI HÀNH TINH TẤN CÔNG
02:30:00 THE FOOT FIST WAY : LỐI QUYỀN CƯỚC
03:50:00 DEATHSTROKE: KNIGHTS & DRAGONS : DEATHSTROKE: HIỆP SĨ VÀ RỒNG
05:15:00 ROOM 104 S3 : PHÒNG 104 301
05:40:00 ROOM 104 S3 : PHÒNG 104 301
06:15:00 ANNA
08:10:00 OFFICIAL SECRETS : BÍ MẬT CHÍNH THỨC
10:00:00 STAR RUNNERS : TỘI PHẠM KHÔNG GIAN
11:25:00 THE FOOT FIST WAY : LỐI QUYỀN CƯỚC
12:45:00 DEATHSTROKE: KNIGHTS & DRAGONS : DEATHSTROKE: HIỆP SĨ VÀ RỒNG
14:10:00 THE GLIMMER MAN : NGƯỜI LẬP LÒE
15:40:00 CINEMA VERITE : SỰ THẬT ĐIỆN ẢNH
17:10:00 PASSENGERS : HÀNH KHÁCH
17:40:00 VIRTUALITY : THỰC TẠI ẢO
20:10:00 BIKER BOYZ : CÁC TAY ĐUA THẾ HỆ MỚI
22:00:00 U-571 : TÀU NGẦM U-571
23:55:00 UNDERCOVER BROTHER : NGƯỜI ANH EM GIẤU MẶT
Lịch phát sóng Max by HBO 4/5/2021