2 March, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 4/2/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 4/2/2021

00:35:00 UNITED 93 : CHUYẾN BAY UNITED 93
01:30:00 MYSTERY MEN : NHỮNG NGƯỜI BÍ ẨN
03:30:00 CASE 39 : VỤ THỨ 39
05:20:00 BLOWN AWAY : NỔ TUNG
07:20:00 THE SKELETON KEY : CHÌA KHÓA VẠN NĂNG
09:05:00 ESCAPE PLAN: THE EXTRACTORS : KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC: NGƯỜI GIẢI THOÁT
10:45:00 MYSTERY MEN : NHỮNG NGƯỜI BÍ ẨN
12:50:00 BLOWN AWAY : NỔ TUNG
14:50:00 KING RALPH : VUA RALPH
16:25:00 SUGARTIME : THỜI KHẮC NGỌT NGÀO
18:15:00 THE LAST CASTLE : LÂU ĐÀI CUỐI CÙNG
20:25:00 TREMORS : NHỮNG CƠN CHẤN ĐỘNG
22:00:00 TREMORS II AFTERSHOCKS : NHỮNG CƠN CHẤN ĐỘNG PHẦN 2: DƯ CHẤN
23:40:00 THE ROOK S1 : QUÂN XE 104
Lịch phát sóng Max by HBO 4/2/2021