nGày 20/03/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 4/12/2018

Lịch phát sóng Max by HBO 4/12/2018
ÁNH SÁNG BAN NGÀY01:35 – 03:55
CẢ THẾ GIỚI CHƯA ĐỦ03:55 – 06:10
CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO PHẦN 1 – BÓNG MA HIỂM HỌA06:10 – 08:35
GIẤY PHÉP GIẾT NGƯỜI08:35 – 10:55
TEQUILA BÌNH MINH10:55 – 13:00
PHÒNG 104 20713:00 – 13:30
PHÒNG 104 20813:30 – 14:00
MÀN TRẬP14:00 – 15:35
ĐỘT KÍCH NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH15:35 – 17:10
Ý ĐỊNH GIẾT NGƯỜI17:10 – 19:30
CẮM TRẠI 10819:30 – 20:10
NHỮNG KẺ CAN TRƯỜNG 10120:10 – 21:00
THẾ GIỚI XE HƠI21:00 – 23:05
ÁNH TRĂNG23:05 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 4/12/2018