16 May, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 3/5/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 3/5/2021

01:40:00 TOMB RAIDER : KẺ CƯỚP MỘ
03:35:00 UNDEFEATED : BẤT KHẢ CHIẾN BẠI
05:00:00 A.C.O.D. : NHỮNG ĐỨA TRẺ TRƯỞNG THÀNH TỪ CÁC VỤ LI HÔN
06:30:00 GAME CHANGE : LẬT NGƯỢC THẾ CỜ
08:30:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 907
09:00:00 ROCKNROLLA : DÂN CHƠI ROCK
10:55:00 TOMB RAIDER : KẺ CƯỚP MỘ
12:50:00 2 FAST 2 FURIOUS : QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM
14:35:00 A.C.O.D. : NHỮNG ĐỨA TRẺ TRƯỞNG THÀNH TỪ CÁC VỤ LI HÔN
16:05:00 SS DOOMTROOPER : TÊN LÍNH SIÊU VIỆT CỦA SS
17:35:00 BURY MY HEART AT WOUNDED KNEE : CHÔN TIM TÔI Ở WOUNDED KNEE
19:45:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 907
20:10:00 WANTED : TRUY NÃ
21:00:00 VIRTUALITY : THỰC TẠI ẢO
23:30:00 THE GLIMMER MAN : NGƯỜI LẬP LÒE
Lịch phát sóng Max by HBO 3/5/2021