17 April, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 3/4/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 3/4/2021

00:30:00 COP OUT : CỚM QUẬY
02:05:00 HELLBOY II: THE GOLDEN ARMY : HELLBOY 2: ĐỘI QUÂN VÀNG
04:05:00 FOOTLOOSE (2011) : NHẢY MÚA TỰ DO
06:00:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 903
06:30:00 THE SAINT : VỊ THÁNH
08:25:00 SPIDER-MAN : NGƯỜI NHỆN
10:25:00 BACKDRAFT 2 : VỤ NỔ KHÍ GA PHẦN 2
12:10:00 HELLBOY II: THE GOLDEN ARMY : HELLBOY 2: ĐỘI QUÂN VÀNG
14:10:00 FOOTLOOSE (2011) : NHẢY MÚA TỰ DO
16:05:00 SPIDER-MAN 2 : NGƯỜI NHỆN 2
18:15:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 904
18:40:00 CHARLIE’S ANGELS: FULL THROTTLE : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE: HẾT TỐC LỰC
20:30:00 THE HANGOVER
22:00:00 DOOM PATROL S1 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 105
23:00:00 BULLETPROOF 2 : BIA ĐỠ ĐẠN PHẦN 2
Lịch phát sóng Max by HBO 3/4/2021