17 April, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 3/3/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 3/3/2021

00:00:00 FREQUENCY : TẦN SỐ
01:40:00 DARKMAN : NGƯỜI TRONG BÓNG TỐI
03:15:00 FINDERS KEEPERS : TÌM ĐƯỢC THÌ GIỮ
04:45:00 LIONS FOR LAMBS : TƯỚNG HÈN BINH MẠNH
06:15:00 THE MUMMY : XÁC ƯỚP
08:15:00 THE MUMMY RETURNS : XÁC ƯỚP TRỞ LẠI
10:25:00 THE SAINT : VỊ THÁNH
12:20:00 DAYS OF THUNDER : NHỮNG NGÀY SẤM DẬY
14:10:00 CLASH OF THE TITANS (2010) : CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC VỊ THẦN 2010
15:55:00 APOLLO 13 : TÀU APOLLO 13
18:10:00 EARTHLY POSSESSIONS : CỦA CẢI TRẦN THẾ
20:00:00 SPIDER-MAN : NGƯỜI NHỆN
22:00:00 THE OPERATIVE : ĐIỆP VIÊN
Lịch phát sóng Max by HBO 3/3/2021