nGày 25/01/2020

Lịch phát sóng Max by HBO 3/12/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 3/12/2019
01:35:00RETURN OF THE LIVING DEAD PART II : NGƯỜI CHẾT SỐNG LẠI
03:10:00FREDDY VS. JASON : FREDDY VÀ JASON
04:50:00THE APPARITION : ÁC QUỶ HIỆN HÌNH
06:20:00ROCK MONSTER : QUÁI VẬT NGƯỜI ĐÁ
08:00:00DRAGON DYNASTY : TRIỀU ĐẠI RỒNG
09:40:00KULL THE CONQUEROR : KULL – NGƯỜI ĐI CHINH PHẠT
11:25:0010 THINGS I HATE ABOUT YOU : 10 ĐIỀU EM GHÉT Ở ANH
13:10:00THE APPARITION : ÁC QUỶ HIỆN HÌNH
14:40:00SOMETIMES IN APRIL : NGÀY ẤY THÁNG TƯ
17:10:00GREASE 2 : BÓNG BẨY PHẦN II
19:15:00JETT S1 : JETT 108
20:15:00AFTER THE SUNSET : SAU ÁNH HOÀNG HÔN
22:00:00KILL BILL: VOL. 1 : TRUY SÁT BILL: PHẦN 1
Lịch phát sóng Max by HBO 3/12/2019