24 November, 2020

Lịch phát sóng Max by HBO 29/10/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:20 CỨNG RẮN LÊN
03:00 CON MẮT
04:40 TRUY TÌM KÍ ỨC
06:45 VỆ BINH DẢI NGÂN HÀ PHẦN 2
09:00 SỰ IM LẶNG CỦA BẦY CỪU
10:55 KẺ HỦY DIỆT: CỨU RỖI
12:50 XÁC ƯỚP
14:55 PHÁT ĐẠN TRÚNG TIM
16:35 LONGFORD
18:10 CỖ MÁY TÀN BẠO
19:50 XÁC ƯỚP TRỞ LẠI
22:00 FREDDY VÀ JASON
23:35 HELLBOY (2019)