nGày 25/02/2020

Lịch phát sóng Max by HBO 28/8/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 28/8/2019
00:05:00BLAST FROM THE PAST : VỤ NỔ TỪ QUÁ KHỨ
02:05:00JOY RIDE : CHUYẾN ĐI VUI VẺ
03:50:00LOOKING GLASS : TẤM GƯƠNG SOI
05:40:0061* : CÚ ĐÁNH THỨ 61
07:55:00FAIR GAME : CUỘC CHƠI CÔNG BẰNG
09:35:00BLADES OF GLORY : NHỮNG ĐÔI GIÀY VINH QUANG
11:20:00DRAGON DYNASTY : TRIỀU ĐẠI RỒNG
13:00:00LOOKING GLASS : TẤM GƯƠNG SOI
14:50:00BLAST FROM THE PAST : VỤ NỔ TỪ QUÁ KHỨ
16:50:00JOY RIDE : CHUYẾN ĐI VUI VẺ
18:35:00211 : MÃ 211
20:10:00MARK FELT: THE MAN WHO BROUGHT DOWN THE WHITE HOUSE : MARK FELT: NGƯỜI LẬT TẨY NHÀ TRẮNG
22:00:00DODGEBALL: A TRUE UNDERDOG STORY
23:40:00THE LAST BOYSCOUT : HƯỚNG ĐẠO SINH CUỐI CÙNG
Lịch phát sóng Max by HBO 28/8/2019