30 October, 2020

Lịch phát sóng Max by HBO 28/7/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:05 SERENITY (2018)
02:25 JUMPER
03:55 TAKING LIVES
05:35 BACKTRACE
07:15 BLACK RAIN
09:20 THE MASK OF ZORRO
11:35 THE TWILIGHT ZONE S2
12:35 TAKING LIVES
14:20 PAUL
16:05 K-9: P.I.
17:45 WARM SPRINGS
19:45 ROOM 104 S4
20:15 BACKDRAFT 2
22:00 DIE HARD 2