12 April, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 27/3/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 27/3/2021

00:25:00 AUSTIN POWERS IN GOLDMEMBER : AUSTIN POWERS Ở CÂU LẠC BỘ GOLDMEMBER
01:15:00 DOOM PATROL S1 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 103
02:10:00 PAYBACK : TRẢ ĐŨA
03:50:00 THE MUMMY RETURNS : XÁC ƯỚP TRỞ LẠI
06:00:00 ANCHORMAN 2: THE LEGEND CONTINUES : NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH 2: HUYỀN THOẠI TIẾP TỤC
08:20:00 THE OPERATIVE : ĐIỆP VIÊN
10:15:00 FIRE DOWN BELOW : LỬA DƯỚI LÒNG ĐẤT
11:55:00 PAYBACK : TRẢ ĐŨA
13:35:00 THE MUMMY RETURNS : XÁC ƯỚP TRỞ LẠI
15:45:00 DAYS OF THUNDER : NHỮNG NGÀY SẤM DẬY
17:35:00 THE LEISURE CLASS : TẦNG LỚP AN NHÀN
19:00:00 THE LOVE GURU : QUÂN SƯ TÌNH YÊU
20:25:00 SEARCH AND DESTROY
22:00:00 DOOM PATROL S1 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 104
22:50:00 THE COURIER : NGƯỜI GIAO HÀNG
Lịch phát sóng Max by HBO 27/3/2021