nGày 22/03/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 27/10/2018

Lịch phát sóng Max by HBO 27/10/2018
JOHN WICK: CHƯƠNG 2/JOHN WICK: CHAPTER 201:40 – 03:50
SỐNG VÀ ĐỂ CHẾT/LIVE AND LET DIE03:50 – 06:00
RED PHẦN 2/RED 206:00 – 08:05
VỤ TRỘM/HEIST08:05 – 10:00
/MIKE JUDGE PRESENTS: TALES FROM THE TOUR BUS S20410:00 – 10:30
XIN CHÀO CÁC QUÝ CÔ/HELLO LADIES: THE MOVIE10:30 – 12:00
HẬN THÙ/THE GRUDGE12:00 – 13:40
THẾ GIỚI NGẦM/UNDERWORLD 13:40 – 15:50
TỔ CHỨC BÓNG MA/SPECTRE15:50 – 18:25
THOR/THOR18:25 – 20:30
/MIKE JUDGE PRESENTS: TALES FROM THE TOUR BUS S20420:30 – 21:00
SỐ 22 PHỐ JUMP/22 JUMP STREET21:00 – 23:00
GIỜ CAO ĐIỂM 2/RUSH HOUR 223:00 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 27/10/2018