nGày 25/02/2020

Lịch phát sóng Max by HBO 26/8/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 26/8/2019
01:55:00EIGHT LEGGED FREAKS : QUÁI VẬT TÁM CHÂN
03:45:00ALIEN: RESURRECTION : QUÁI VẬT VŨ TRỤ: TÁI SINH
05:45:00YOU DON’T KNOW JACK : BẠN KHÔNG HIỂU JACK
08:10:00THE CATCHER WAS A SPY : TAY BẮT BÓNG LÀM ĐIỆP VIÊN
09:55:00EIGHT LEGGED FREAKS : QUÁI VẬT TÁM CHÂN
11:45:00THE INTERNSHIP : CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH
13:55:00CREED
16:20:00SALTING THE BATTLEFIELD : KẾT THÚC CUỘC CHIẾN
18:05:00HELLO LADIES: THE MOVIE : XIN CHÀO CÁC QUÝ CÔ
19:35:00211 : MÃ 211
21:10:00THE TWILIGHT ZONE S102: NIGHTMARE AT 30,000 FEET : MIỀN ẢO ẢNH 102
22:00:00BENEATH (2013) : DƯỚI MẶT HỒ
23:40:00THE HUNTED (2003) : KẺ BỊ SĂN ĐUỔI
Lịch phát sóng Max by HBO 26/8/2019