17 April, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 26/3/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 26/3/2021

01:45:00 THE GALLOWS : GIÁ TREO CÔ
03:10:00 ANGEL HAS FALLEN : THIÊN THẦN SỤP ĐỔ
05:10:00 DOOM PATROL S1 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 103
06:00:00 CAPE FEAR (1991) : ĐỈNH ĐIỂM SỢ HÃI
08:05:00 THE HARD WAY : CHƠI KHÓ
09:55:00 ROOM 104 S4 : PHÒNG 104 405
10:20:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 903
10:45:00 LIONS FOR LAMBS : TƯỚNG HÈN BINH MẠNH
12:15:00 CREED II : CREED PHẦN 2
14:20:00 A SCORE TO SETTLE : MỐI THÙ PHẢI TRẢ
16:00:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 903
16:30:00 DON KING ONLY IN AMERICA : DON KING CHỈ CÓ Ở MỸ
18:15:00 DAYS OF THUNDER : NHỮNG NGÀY SẤM DẬY
20:05:00 CHAPPIE
22:00:00 SEARCH AND DESTROY
23:35:00 JARHEAD: LAW OF RETURN : LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ: LUẬT HỒI HƯƠNG
Lịch phát sóng Max by HBO 26/3/2021