1 March, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 26/2/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 26/2/2021

02:05:00 THE UNINVITED : KHÁCH KHÔNG MỜI
03:35:00 SPIDER-MAN 2 : NGƯỜI NHỆN 2
05:40:00 FOOTLOOSE (2011) : NHẢY MÚA TỰ DO
07:30:00 THE SCORPION KING 3: BATTLE FOR REDEMPTION : VUA BỌ CẠP 3: CUỘC CHIẾN CHUỘC TỘI
08:15:00 HOLLYWOOD ON SET : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 899
09:40:00 THE PELICAN BRIEF : HỒ SƠ BỒ NÔNG
12:00:00 BULLETPROOF 2 : BIA ĐỠ ĐẠN PHẦN 2
13:30:00 BLOOD & CHROME : MÁU VÀ CROME
15:00:00 MEAN MACHINE : CỖ MÁY TÀN BẠO
16:35:00 SPIDER-MAN 2 : NGƯỜI NHỆN 2
18:40:00 CHARLIE’S ANGELS : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE
20:20:00 TREMORS 5: BLOODLINES : CHẤN ĐỘNG PHẦN 5: HUYẾT THỐNG
22:00:00 THE OPERATIVE
23:55:00 RED
Lịch phát sóng Max by HBO 26/2/2021