2 March, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 26/1/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 26/1/2021

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:30 TREMORS II AFTERSHOCKS
03:10 BLADE RUNNER 2049
05:50 ROOM 104 S4
06:15 ROOM 104 S4
06:40 TRUE GRIT (2010)
08:30 ELEKTRA
10:05 THE ROOK S1
11:00 BLADE RUNNER 2049
13:35 TREMORS II AFTERSHOCKS
15:15 EINSTEIN AND EDDINGTON
16:50 CINEMA VERITE
18:20 ANCHORMAN: THE LEGEND OF RON BURGUNDY
19:55 BLACK RAIN
22:00 ESCAPE PLAN: THE EXTRACTORS
23:40 JUMPER
Lịch phát sóng Max by HBO 26/1/2021