nGày 25/02/2020

Lịch phát sóng Max by HBO 25/8/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 25/8/2019
00:55:00THE BRITS ARE COMING! : NGƯỜI ANH ĐẾN RỒI!
02:35:00THE ASSASSINATION OF JESSE JAMES BY THE COWARD ROBERT FORD : VỤ ÁM SÁT JESSE JAMES
05:20:00SALTING THE BATTLEFIELD : KẾT THÚC CUỘC CHIẾN
07:05:00CINEMA VERITE : SỰ THẬT ĐIỆN ẢNH
08:45:00PRIDE AND GLORY : NIỀM KIÊU HÃNH VÀ VINH QUANG
11:00:00WHITE CHICKS : NHỮNG CÔ NÀNG DA TRẮNG
13:00:00THE INTERNSHIP : CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH
15:10:00THE ASSASSINATION OF JESSE JAMES BY THE COWARD ROBERT FORD : VỤ ÁM SÁT JESSE JAMES
17:55:00CREED
20:20:00THE BRITS ARE COMING! : NGƯỜI ANH ĐẾN RỒI!
22:00:00211 : MÃ 211
23:35:00THE PERFECT STORM : CƠN BÃO HOÀN HẢO
Lịch phát sóng Max by HBO 25/8/2019