nGày 23/10/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 25/6/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 25/6/2019
01:30:00CRANK : HIGH VOLTAGE : KẺ LẬP DỊ: ĐIỆN CAO THẾ
03:05:00CATWOMAN : MIÊU NỮ
05:00:00A NIGHTMARE ON ELM STREET 4 THE DREAM MASTER : ÁC MỘNG TRÊN PHỐ ELM 4: KẺ LÀM CHỦ GIẤC MƠ
06:40:00ABOVE THE LAW : TRÊN CẢ LUẬT PHÁP
08:25:00ESCAPE TO VICTORY : ĐÀO THOÁT ĐẾN THẮNG LỢI
10:30:00PATH TO WAR : ĐƯỜNG ĐẾN CHIẾN TRANH
13:20:00JETT S102 : JETT 102
14:35:00LETHAL WEAPON 4 : VŨ KHÍ CHẾT NGƯỜI 4
16:50:00A NIGHTMARE ON ELM STREET 4 THE DREAM MASTER : ÁC MỘNG TRÊN PHỐ ELM 4: KẺ LÀM CHỦ GIẤC MƠ
18:30:00EVENT HORIZON : CON TÀU EVENT HORIZON
20:15:00CELLULAR : ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
22:00:00DEATH RACE: BEYOND ANARCHY : CUỘC ĐUA TỬ THẦN: ĐẠI LOẠN
23:55:00SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET : SWEENEY TODD: THỢ CẠO MA QUỶ PHỐ FLEET
Lịch phát sóng Max by HBO 25/6/2019