30 September, 2020

Lịch phát sóng Max by HBO 24/8/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:35 HITMAN: AGENT 47
03:10 BLACK MASS
05:10 GONE GIRL
07:35 AMERICAN GANGSTER
10:10 SPEED 2 CRUISE CONTROL
12:15 MISERY
14:05 PRIEST (2011)
15:35 MEAN MACHINE
17:15 SUGARTIME
19:05 BLACK MASS
21:10 THE TWILIGHT ZONE S2
22:00 A NIGHTMARE ON ELM STREET (2010)
23:40 CLOVERFIELD