nGày 28/02/2020

Lịch phát sóng Max by HBO 24/8/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 24/8/2019
00:25:00THE TWILIGHT ZONE S101: THE COMEDIAN : MIỀN ẢO ẢNH 101
01:40:00SEMI-PRO : BÁN CHUYÊN NGHIỆP
03:20:00RED EYE : CHUYẾN BAY ĐÊM
04:55:00HEMINGWAY & GELLHORN
07:35:00STARSKY & HUTCH
09:25:00ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS : ALICE QUA TẤM GƯƠNG SOI
11:25:00HOVER : MÁY BAY TỰ HÀNH
13:00:00WHITE CHICKS : NHỮNG CÔ NÀNG DA TRẮNG
15:00:00FREQUENTLY ASKED QUESTIONS ABOUT TIME TRAVEL : NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ DU HÀNH THỜI GIAN
16:30:00RED EYE : CHUYẾN BAY ĐÊM
18:05:00SEMI-PRO : BÁN CHUYÊN NGHIỆP
19:45:00PRIDE AND GLORY : NIỀM KIÊU HÃNH VÀ VINH QUANG
22:00:00THE TWILIGHT ZONE S102: NIGHTMARE AT 30,000 FEET : MIỀN ẢO ẢNH 102
22:50:00SWEENEY TODD: THE DEMON BARBER OF FLEET STREET : SWEENEY TODD: THỢ CẠO MA QUỶ PHỐ FLEET
Lịch phát sóng Max by HBO 24/8/2019