25 November, 2020

Lịch phát sóng Max by HBO 24/11/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:30 BLACK RAIN
03:35 DREAMCATCHER
05:50 THE SCORPION KING 4: QUEST FOR POWER
07:35 UNDERCOVER BROTHER
09:05 BLACK RAIN
11:10 TAKEN 2
12:45 WARRIOR S2
13:45 DREAMCATCHER
16:00 RECOUNT
17:55 VANILLA SKY
20:10 INSIDE MAN: MOST WANTED
22:00 TRUE GRIT (2010)
23:50 HELLBOY (2019)