23 September, 2020

Lịch phát sóng Max by HBO 23/8/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:05 PRIEST (2011)
01:40 DEEP IMPACT
03:40 AMERICAN REUNION
05:25 DARKMAN
06:55 THE WOLFMAN
08:40 BACKTRACE
10:20 DEEP IMPACT
12:25 THE GLIMMER MAN
14:00 TOTAL RECALL (2012)
16:00 TRUMAN
18:15 MEAN MACHINE
19:55 SPEED 2 CRUISE CONTROL
22:00 PROMETHEUS