nGày 25/02/2020

Lịch phát sóng Max by HBO 23/8/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 23/8/2019
01:15:00LETHAL WEAPON 4 : VŨ KHÍ CHẾT NGƯỜI 4
03:30:00SOMETIMES IN APRIL : NGÀY ẤY THÁNG TƯ
06:00:00THE KEEPING HOURS : NHỮNG GIỜ KHẮC TRÂN QUÝ
07:45:00BOYCOTT : TẨY CHAY
09:50:00THE CATCHER WAS A SPY : TAY BẮT BÓNG LÀM ĐIỆP VIÊN
11:35:00THE POSTMAN : NGƯỜI ĐƯA THƯ
14:40:00THE LAST BOYSCOUT : HƯỚNG ĐẠO SINH CUỐI CÙNG
16:30:00DADDY DAY CARE : NHÀ TRẺ CỦA BỐ
18:10:00LETHAL WEAPON 4 : VŨ KHÍ CHẾT NGƯỜI 4
20:25:00HOVER : MÁY BAY TỰ HÀNH
22:00:00KILL BILL: VOL. 2 : TRUY SÁT BILL: PHẦN 2
Lịch phát sóng Max by HBO 23/8/2019