nGày 25/02/2020

Lịch phát sóng Max by HBO 22/8/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 22/8/2019
01:50:00THE NEGOTIATOR : NGƯỜI THƯƠNG THUYẾT
04:15:00EVENT HORIZON : CON TÀU EVENT HORIZON
06:00:00GREASE 2 : BÓNG BẨY PHẦN II
08:05:00ANGEL RODRIGUEZ
09:40:00HOVER : MÁY BAY TỰ HÀNH
11:15:00THE KEEPING HOURS : NHỮNG GIỜ KHẮC TRÂN QUÝ
13:00:00ALIEN AUTOPSY : GIẢI PHẪU NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
14:45:00EVENT HORIZON : CON TÀU EVENT HORIZON
16:30:00THE NEGOTIATOR : NGƯỜI THƯƠNG THUYẾT
18:55:00THE POSTMAN : NGƯỜI ĐƯA THƯ
22:00:00THE TWILIGHT ZONE S101: THE COMEDIAN : MIỀN ẢO ẢNH 101
23:15:00KILL BILL: VOL. 1 : TRUY SÁT BILL: PHẦN 1
Lịch phát sóng Max by HBO 22/8/2019