nGày 25/02/2020

Lịch phát sóng Max by HBO 21/8/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 21/8/2019
00:00:00ABOVE THE LAW : TRÊN CẢ LUẬT PHÁP
01:45:00BACK TO THE FUTURE PART III : TRỞ LẠI TƯƠNG LAI PHẦN 3
03:50:00THE BROTHERS GRIMM : ANH EM NHÀ GRIMM
06:00:00THE HEARTBREAK KID : ANH CHÀNG ĐAU KHỔ
08:00:00SOMETIMES IN APRIL : NGÀY ẤY THÁNG TƯ
10:30:00GREASE 2 : BÓNG BẨY PHẦN II
12:35:00KULL THE CONQUEROR : KULL – NGƯỜI ĐI CHINH PHẠT
14:20:00THE BROTHERS GRIMM : ANH EM NHÀ GRIMM
16:25:00BACK TO THE FUTURE PART III : TRỞ LẠI TƯƠNG LAI PHẦN 3
18:30:00ALIEN AUTOPSY : GIẢI PHẪU NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
20:15:00ABOVE THE LAW : TRÊN CẢ LUẬT PHÁP
22:00:00DEATH RACE: BEYOND ANARCHY : CUỘC ĐUA TỬ THẦN: ĐẠI LOẠN
23:50:00MIRRORS : NHỮNG TẤM GƯƠNG
Lịch phát sóng Max by HBO 21/8/2019