28 October, 2020

Lịch phát sóng Max by HBO 21/6/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:25 HITMAN: AGENT 47
01:35 FAIR GAME
03:10 FREDDY VS. JASON
04:45 THE MASK OF ZORRO
07:00 MAKING THE MOVIES S1
07:30 MILLION DOLLAR BABY
09:40 FAIR GAME
11:10 WILD WILD WEST
12:55 SIBERIA
14:40 JONAH HEX
16:05 FREEDOM WRITERS
18:10 FOOL’S GOLD
20:05 BAD BOYS (1995)
22:00 BAD BOYS II