nGày 20/01/2020

Lịch phát sóng Max by HBO 21/4/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 21/4/2019
NGƯỜI CHƠI01:10 – 02:50
CHUYỆN GIẬT GÂN02:50 – 05:30
SWEENEY TODD: THỢ CẠO MA QUỶ PHỐ FLEET05:30 – 07:35
ĐỘI TRỌNG ÁN HOLLYWOOD07:35 – 09:40
QUÁI VẬT TÁM CHÂN09:40 – 11:30
KHÔNG THỂ KHUẤT PHỤC11:30 – 13:25
NGƯỜI MANG MẶT NẠ SẮT13:25 – 15:45
SWEENEY TODD: THỢ CẠO MA QUỶ PHỐ FLEET15:45 – 17:50
CHUYẾN ĐI VUI VẺ17:50 – 19:35
CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VÌ SAO PHẦN 7 – THẦN LỰC THỨC TỈNH19:35 – 22:00
BÁN CHUYÊN NGHIỆP22:00 – 23:40
NGƯỜI DUY NHẤT23:40 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 21/4/2019