17 April, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 21/3/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 21/3/2021

02:50:00 INSIDE MAN: MOST WANTED : TAY TRONG: TRUY NÃ
04:35:00 KEANU : CHÚ MÈO KEANU
06:15:00 ESCAPE PLAN: THE EXTRACTORS : KẾ HOẠCH VƯỢT NGỤC: NGƯỜI GIẢI THOÁT
07:55:00 THE GLIMMER MAN : NGƯỜI LẬP LÒE
09:25:00 LIONS FOR LAMBS : TƯỚNG HÈN BINH MẠNH
10:55:00 TREMORS : NHỮNG CƠN CHẤN ĐỘNG
12:30:00 INSIDE MAN: MOST WANTED : TAY TRONG: TRUY NÃ
14:15:00 KEANU : CHÚ MÈO KEANU
15:50:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 902
16:20:00 CHARLIE’S ANGELS : NHỮNG THIÊN THẦN CỦA CHARLIE
18:00:00 A MIGHTY HEART : TRÁI TIM QUẢ CẢM
19:50:00 PACIFIC RIM : VÀNH ĐAI THÁI BÌNH DƯƠNG
22:00:00 BANGKOK DANGEROUS : BANGKOK HIỂM NGUY
23:35:00 THE HANGOVER PART III : CHẾNH CHOÁNG PHẦN III
Lịch phát sóng Max by HBO 21/3/2021