27 November, 2020

Lịch phát sóng Max by HBO 21/11/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
00:55 SPAWN
01:35 WARRIOR S2
02:35 TAKEN 2
04:10 TOMB RAIDER
06:10 THE SCORE
08:20 BLADE RUNNER 2049
11:00 WARRIOR S2
12:00 CHAPPIE
14:00 TOMB RAIDER
16:00 FREEDOM WRITERS
18:00 ANCHORMAN: THE LEGEND OF RON BURGUNDY
19:35 MAN ON FIRE
22:00 WARRIOR S2
23:00 BABY DRIVER