nGày 22/02/2020

Lịch phát sóng Max by HBO 20/8/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 20/8/2019
00:35:00ANALYZE THIS : PHÂN TÍCH TÂM LÍ
02:25:00GODS AND GENERALS : NHỮNG VỊ THÁNH VÀ NHỮNG VỊ TƯỚNG
06:10:0061* : CÚ ĐÁNH THỨ 61
08:25:00COP & 1/2 : CỚM VÀ MỘT NỬA CỚM
10:05:00THE HEARTBREAK KID : ANH CHÀNG ĐAU KHỔ
12:05:00GODS AND GENERALS : NHỮNG VỊ THÁNH VÀ NHỮNG VỊ TƯỚNG
15:50:00ANALYZE THIS : PHÂN TÍCH TÂM LÍ
17:40:00AND THE BAND PLAYED ON : VÀ CUỘC CHIẾN VẪN TIẾP DIỄN
20:15:00KULL THE CONQUEROR : KULL – NGƯỜI ĐI CHINH PHẠT
22:00:00ALIEN: RESURRECTION : QUÁI VẬT VŨ TRỤ: TÁI SINH
Lịch phát sóng Max by HBO 20/8/2019