nGày 15/12/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 20/7/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 20/7/2019
00:00:00ALIEN: RESURRECTION : QUÁI VẬT VŨ TRỤ: TÁI SINH
02:00:00ANGEL RODRIGUEZ
03:35:00A TIME TO KILL : MỘT THỜI GIẾT CHÓC
06:10:00CELLULAR : ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
07:55:00MISS CONGENIALITY 2: ARMED AND FABULOUS : HOA HẬU FBI PHẦN 2: VŨ KHÍ VÀ SẮC ĐẸP
10:00:00JETT S106 : JETT 106
11:00:00THE CHAMBER (1996) : CĂN PHÒNG
13:00:00AND THE BAND PLAYED ON : VÀ CUỘC CHIẾN VẪN TIẾP DIỄN
15:35:00THE REAPING : GẶT BÃO
17:25:00A TIME TO KILL : MỘT THỜI GIẾT CHÓC
20:00:00THE KINGDOM : VƯƠNG QUỐC
22:00:00JETT S106 : JETT 106
23:15:00AMERICAN ASSASSIN : SÁT THỦ MỸ
Lịch phát sóng Max by HBO 20/7/2019