nGày 08/12/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 20/4/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 20/4/2019
LỜI TỰ THÚ CỦA MỘT TRÍ ÓC NGUY HIỂM00:05 – 02:05
KẺ LẬP DỊ: ĐIỆN CAO THẾ02:05 – 03:40
TIẾNG THÉT03:40 – 05:40
KHU MỎ TỬ THẦN05:40 – 07:10
TIỄN ĐƯA CHANCE07:10 – 08:40
THÔNG MINH LÊN: BRUCE VÀ LIOYD RỜI CONTROL08:40 – 10:00
CHIẾN BINH 10310:00 – 11:00
NHỮNG KẺ NỔI LOẠN11:00 – 12:55
NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ DU HÀNH THỜI GIAN12:55 – 14:25
NHIỆM VỤ HỎA TINH14:25 – 16:25
XIN CHÀO CÁC QUÝ CÔ16:25 – 17:55
LỜI TỰ THÚ CỦA MỘT TRÍ ÓC NGUY HIỂM17:55 – 19:55
THOR19:55 – 22:00
CHIẾN BINH 10322:00 – 23:15
SỐ 21 PHỐ JUMP23:15 – 23:59
Lịch phát sóng Max by HBO 20/4/2019