12 April, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 20/3/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 20/3/2021

00:50:00 ANGEL HAS FALLEN : THIÊN THẦN SỤP ĐỔ
01:35:00 DOOM PATROL S1 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 102
02:35:00 THE COURIER : NGƯỜI GIAO HÀNG
04:10:00 SPIDER-MAN: FAR FROM HOME : NGƯỜI NHỆN: XA NHÀ
06:20:00 TOO BIG TO FAIL : KHÔNG THỂ SỤP ĐỔ
08:00:00 THE MUMMY : XÁC ƯỚP
10:05:00 VANILLA SKY : BẦU TRỜI MÀU VANI
12:15:00 THE GLIMMER MAN : NGƯỜI LẬP LÒE
13:50:00 TREMORS : NHỮNG CƠN CHẤN ĐỘNG
15:25:00 SPIDER-MAN 3 : NGƯỜI NHỆN PHẦN III
17:45:00 SPIDER-MAN: FAR FROM HOME : NGƯỜI NHỆN: XA NHÀ
19:55:00 SAHARA : SA MẠC SAHARA
22:00:00 DOOM PATROL S1 : BIỆT ĐỘI DIỆT VONG 103
22:50:00 HELLBOY
Lịch phát sóng Max by HBO 20/3/2021