6 March, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 20/2/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 20/2/2021

00:25:00 SISTERS IN ARMS : BIỆT ĐỘI NỮ CHIẾN BINH
01:40:00 THE ROOK S1 : QUÂN XE 106
02:35:00 EX MACHINA : CỖ MÁY
03:20:00 HOLLYWOOD ON SET : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 898
04:45:00 INTO THE STORM : ĐI VÀO CƠN BÃO
06:25:00 THE SCORPION KING 4: QUEST FOR POWER : VUA BỌ CẠP 4: SĂN LÙNG SỨC MẠNH
08:10:00 THE RITE : NGHI LỄ
10:05:00 THE TUXEDO : LỄ PHỤC
11:45:00 EX MACHINA : CỖ MÁY
13:30:00 CHAPPIE
15:25:00 KING RALPH : VUA RALPH
17:00:00 TAKING CHANCE : TIỄN ĐƯA CHANCE
18:20:00 MEAN MACHINE : CỖ MÁY TÀN BẠO
20:00:00 ANGEL HAS FALLEN : THIÊN THẦN SỤP ĐỔ
22:00:00 THE ROOK S1 : QUÂN XE 107
22:55:00 PARANORMAL ACTIVITY 4 : HIỆN TƯỢNG SIÊU NHIÊN 4
Lịch phát sóng Max by HBO 20/2/2021