25 October, 2020

Lịch phát sóng Max by HBO 20/10/2020

Thời gian Tên chương trình Chi tiết
01:55 SỰ IM LẶNG CỦA BẦY CỪU
03:55 HANNIBAL
06:00 DỊ NHÂN
07:45 ĐƯỜNG ĐẾN CHIẾN TRANH
10:30 LỬA DƯỚI LÒNG ĐẤT
12:15 CHIẾN BINH 203
13:15 NGƯỜI BẢO VỆ GIẤC MƠ
15:30 RKO 281
17:00 BẤT KHẢ CHIẾN BẠI
18:30 TÔI QUÝ ANH, ANH BẠN
20:10 TỔN THẤT NGOÀI DỰ KIẾN
22:00 NGƯỜI TRONG BÓNG TỐI
23:35 GIÁO SĨ