nGày 27/02/2020

Lịch phát sóng Max by HBO 2/7/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 2/7/2019
00:00:00COPYCAT : KẺ BẮT CHƯỚC
02:10:00ALIEN AUTOPSY : GIẢI PHẪU NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
03:55:00ESCAPE TO VICTORY : ĐÀO THOÁT ĐẾN THẮNG LỢI
06:00:00THE BROTHERS GRIMM : ANH EM NHÀ GRIMM
08:05:00CRIME OF THE CENTURY : TỘI ÁC THẾ KỶ
10:15:00GODS AND GENERALS : NHỮNG VỊ THÁNH VÀ NHỮNG VỊ TƯỚNG
14:00:00ESCAPE TO VICTORY : ĐÀO THOÁT ĐẾN THẮNG LỢI
16:05:00ALIEN AUTOPSY : GIẢI PHẪU NGƯỜI NGOÀI HÀNH TINH
17:50:00COPYCAT : KẺ BẮT CHƯỚC
20:00:00ASSASSINATION TANGO : ĐIỆU TANGO CỦA SÁT THỦ
22:00:00THE CATCHER WAS A SPY : TAY BẮT BÓNG LÀM ĐIỆP VIÊN
23:45:00DELIRIUM : MÊ SẢNG
00:00:00CHILD’S PLAY : ĐỒ CHƠI TRẺ CON
01:30:00BLADE RUNNER : CẢNH SÁT ĐAO PHỦ
03:35:00POINT OF NO RETURN : KHÔNG LỐI VỀ
05:30:00BLAST FROM THE PAST : VỤ NỔ TỪ QUÁ KHỨ
07:30:00LIFE SUPPORT : HỖ TRỢ SỰ SỐNG
09:05:00GONE IN SIXTY SECONDS : TẨU THOÁT TRONG 60 GIÂY
11:10:00THE BROTHERS GRIMM : ANH EM NHÀ GRIMM
13:15:00JETT S103 : JETT 103
14:30:00BLAST FROM THE PAST : VỤ NỔ TỪ QUÁ KHỨ
16:30:00POINT OF NO RETURN : KHÔNG LỐI VỀ
18:25:00BLADE RUNNER : CẢNH SÁT ĐAO PHỦ
20:30:00CHILD’S PLAY : ĐỒ CHƠI TRẺ CON
22:00:00ASSASSINATION TANGO : ĐIỆU TANGO CỦA SÁT THỦ
Lịch phát sóng Max by HBO 2/7/2019