16 May, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 2/5/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 2/5/2021

02:20:00 BLOWN AWAY : NỔ TUNG
04:20:00 A SCORE TO SETTLE : MỐI THÙ PHẢI TRẢ
06:00:00 PATH TO WAR : ĐƯỜNG ĐẾN CHIẾN TRANH
08:40:00 THE LEISURE CLASS : TẦNG LỚP AN NHÀN
10:05:00 SNAKES ON A PLANE : RẮN TRÊN MÁY BAY
11:50:00 THE SPECIALIST : CHUYÊN GIA
13:35:00 BLOWN AWAY : NỔ TUNG
15:35:00 WITHOUT A PADDLE : KHÔNG MỘT MÁI CHÈO
17:15:00 WITHOUT A PADDLE: NATURE’S CALLING : KHÔNG MỘT MÁI CHÈO: THIÊN NHIÊN VẪY GỌI
18:45:00 SS DOOMTROOPER : TÊN LÍNH SIÊU VIỆT CỦA SS
20:15:00 2 FAST 2 FURIOUS : QUÁ NHANH QUÁ NGUY HIỂM
22:00:00 WANTED : TRUY NÃ
23:50:00 CASE 39 : VỤ THỨ 39
Lịch phát sóng Max by HBO 2/5/2021