17 April, 2021

Lịch phát sóng Max by HBO 2/3/2021

Lịch phát sóng Max by HBO 2/3/2021

01:30:00 RAMBO: LAST BLOOD : RAMBO: ĐỔ MÁU LẦN CUỐI
03:10:00 THE SCORE : CÚ CHÓT
05:15:00 ROOM 104 S4 : PHÒNG 104 405
05:40:00 BURY MY HEART AT WOUNDED KNEE : CHÔN TIM TÔI Ở WOUNDED KNEE
07:50:00 HOLLYWOOD ON SET S1 : PHIM TRƯỜNG HOLLYWOOD 899
08:15:00 BODY OF LIES : NHỮNG LỜI DỐI TRÁ
10:20:00 THE MUMMY : XÁC ƯỚP
12:25:00 WAIST DEEP : KHÔNG CÒN ĐƯỜNG LUI
14:00:00 THE SCORE : CÚ CHÓT
16:00:00 DAYS OF THUNDER : NHỮNG NGÀY SẤM DẬY
17:45:00 BURY MY HEART AT WOUNDED KNEE : CHÔN TIM TÔI Ở WOUNDED KNEE
20:00:00 THE SAINT : VỊ THÁNH
22:00:00 CLASH OF THE TITANS (2010) : CUỘC CHIẾN GIỮA CÁC VỊ THẦN 2010
23:50:00 TO WONG FOO THANKS FOR EVERYTHING, JULIE NEWMAR : GỬI WONG FOO: CẢM ƠN VỀ MỌI THỨ, JULIE NEWMAR
Lịch phát sóng Max by HBO 2/3/2021