nGày 09/12/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 2/12/2019

Lịch phát sóng Max by HBO 2/12/2019
01:35:00EVENT HORIZON : CON TÀU EVENT HORIZON
03:20:00INCONCEIVABLE (2017) : HIẾM MUỘN (2017)
05:15:00SOMETIMES IN APRIL : NGÀY ẤY THÁNG TƯ
07:45:00THE GODFATHER PART II : BỐ GIÀ PHẦN 2
11:10:00ROCK MONSTER : QUÁI VẬT NGƯỜI ĐÁ
12:50:00DRAGON DYNASTY : TRIỀU ĐẠI RỒNG
14:30:00EVENT HORIZON : CON TÀU EVENT HORIZON
16:15:00THERE’S SOMETHING ABOUT MARY : ĐIỀU GÌ ĐÓ Ở MARY
18:20:00INCONCEIVABLE (2017) : HIẾM MUỘN (2017)
20:15:00BARB WIRE
22:00:00AFTER THE SUNSET : SAU ÁNH HOÀNG HÔN
23:45:00RESIDENT EVIL : VÙNG ĐẤT MA QUÁI
Lịch phát sóng Max by HBO 2/12/2019